Ruitenvrouw (L) – EHBO aan kinderen Rode Kruis

Kan je kind erop vertrouwen dat jij weet hoe je goed moet handelen?
Volg voor alle zekerheid de cursus Ruitenvrouw (EHBO aan baby’s en kinderen Rode Kruis gecertificeerd).
Hartenvrouw EHBO biedt de helpende hand, zodat jij kan helpen als dat nodig is!
'Ruitenvrouw' is de cursus EHBO aan kinderen met certificaat Rode Kruis

Kort overzicht cursus Ruitenvrouw:

Duur: 8 uur
Indeling:
* 1 dag van 9 tot 17 uur (zaterdag) of
* 2 losse dagdelen
Mogelijk op:
– ochtend (van 9 tot 13 uur)
– middag (van 13 tot 17 uur)
– avond (van 18.30 tot 22.30 uur)
Certificaat: Rode Kruis
Lesmateriaal: boek, oefenpoppen, AED-trainer, powerpoint-presentatie, verbandmateriaal, werkbladen
Prijs: € 140,00 (incl. lunch op de zaterdagcursus) of € 125,00 voor twee losse dagdelen
Inhoud: ‘Ruitenvrouw’ is een uitgebreide cursus EHBO aan kinderen.
Je leert de belangrijkste zaken die je moet weten om je kind (0-12 jaar) goed te kunnen helpen.
Bij goed gevolg ontvang je het erkende certificaat van het Rode Kruis.

Extra info:

De uitgebreide cursus EHBO aan Kinderen met certificaat Rode Kruis bestaat uit 8 lesuren.
In deze lessen legt de docent de theorie uit. Daarbij gebruiken we onder meer een Powerpoint-presentatie. Verder wisselen we theoretische onderwerpen af met praktische oefeningen. Zo krijg jij de belangrijke vaardigheden wel onder de knie.

Bij het leren reanimeren van een baby of kind leer je ook een AED gebruiken. Verder leer je hoe dit apparaat om een schok te geven nu precies werkt.
Bij voldoende resultaat ontvang je het officiële certificaat van het Rode Kruis.

Omdat dit een erkend certificaat is, is de cursus ‘Ruitenvrouw’ heel geschikt voor gastouders en medewerkers in de kinderopvang.
Maar sowieso is deze cursus een aanrader als je voor kleine kinderen zorgt of veel kleintjes in je omgeving hebt.

Praktische zaken

 • Je certificaat is twee jaar geldig.
 • Het minimale of maximale aantal deelnemers  is afhankelijk van de locatie. Op sommige locaties kan de cursus al doorgaan vanaf 2 deelnemers. De maximale grootte is 15 deelnemers.
 • We gebruiken het boekje EHBO aan baby’s en Kinderen van het Rode Kruis als cursusmateriaal.
 • De cursus op 1 zaterdag kost € 140,00 en is inclusief BTW, boek en certificaat Rode Kruis, en heerlijke lunch.
 • De cursus op 2 dagdelen kost € 125,00 en is inclusief BTW, boek, certificaat Rode Kruis en iets lekkers bij de koffie.

Tip: Check je zorgverzekering! Vaak wordt een cursus EHBO (of een deel daarvan) vergoed, soms tot wel 100 %.
Je vindt een overzicht van alle zorgverzekeraars op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus.

Je houdt je certificaat geldig door herhalingslessen te volgen. Meer weten hoe je je certificaat kan verlengen?

 • Wat ga je leren?

  Je leert een kindje in veiligheid te brengen. Verder leer je hoe je de vitale functies en toestand van het kind moet beoordelen. Je leert ook de hulpdiensten te alarmeren. En tenslotte leer je EHBO te verlenen bij:

  • Circulatiestilstand: Reanimatie en gebruik AED
  • Bewusteloosheid, verslikking, verdrinking
  • Brandwond, huidwond, bloeding, bloedneus
  • Hoofdletsel, letsel aan nek en wervels
  • Vergiftiging, CO-vergiftiging
  • Ernstige allergie, koorts en -stuipen, astma
  • Letsel aan botten, spieren en gewrichten
  • Tand door de lip, verloren/afgebroken tand
  • Vreemd voorwerp in neus en oor en vuiltje in het oog.
 • Voor wie is de cursus geschikt?

  De cursus is geschikt voor iedereen die (bijna) kinderen of kleinkinderen heeft.
  Je behaalt bij goed gevolg een erkend certificaat van het Rode Kruis. Daarom is de cursus vooral ook zeer geschikt als je met kinderen werkt op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschool of overblijf.
  Deze cursus EHBO met certificaat Rode Kruis is een uitgebreide cursus. Je leert daarin over de meeste Eerste Hulp-onderwerpen waar kinderen mee te maken kunnen krijgen.

Cursisten zeggen:

“Nogmaals dank ik jou hartelijk voor de geweldig leerzame cursus EHBO aan baby’s en kinderen afgelopen zaterdag 26 maart. Ik heb er bijzonder veel geleerd en mijn zelfvertrouwen is daardoor toegenomen. Jij had het prima geregeld en het ontbrak ons niets aan voorzieningen. Jouw paaseitjes en hartjes waren een doorslaand succes! Dank ook dat jij al zo snel de aanmelding bij het Rode Kruis hebt gedaan. Ik heb inmiddels ingelogd en mijn foto laten opnemen.
Succes met jouw verdere trainingen en wellicht tot ziens.” Frans

“Charlotte, de cursus zat goed in elkaar, goede opbouw & diepgang, je kon de stof goed overbrengen en paste een goede balans theorie/praktijk toe. Dank je wel voor de heldere uitleg en je fijne begeleiding!” Jeroen

“We voelen ons beter in staat om een kind te helpen na deze cursus.De accommodatie en de verzorging tijdens de cursus waren goed, ook het contact met de docent was goed. We vonden het een prettige en zinvolle dag.” Een tevreden echtpaar (cursus in Haarlem).

“Goede opbouw van de dagcursus, veel zelf oefenen, goede informatie. Aan het eind van de lesdag zijn deelnemers tevreden over de cursusdag maar wel zichtbaar moe.
Charlotte creëert een prettige sfeer, speelt goed in op vragen en casussen van deelnemers. Zo’n opfrissing en aanvulling van de EHBO kennis geven je meer zelfvertrouwen om bij mogelijke ongevallen adequaat te reageren.” Grootouders die wekelijks 2 dagen gaan oppassen op kleindochter

“Prima qua inhoud, mooie voorbeelden. Het was een ruime zaal, met een goed verzorgde lunch, en je kon dichtbij parkeren. De sfeer was heel prettig. Het geeft een rustig gevoel dat je weet hoe je kunt reageren en wat je wel/niet moet doen.” Cursist in Haarlem

“De locatie en de verzorging waren tiptop in orde . Goed bereikbaar en voldoende parkeerplaatsen. Wat een verwennerij die lunch en tussendoortjes!
Ik voel me na deze cursus veel beter in staat om een kind te helpen!
En niets dan lof voor de docent Charlotte. Duidelijk, rustig, goed voorbereid, afwisselende opbouw van de dag. Verschillende werkvormen die passen bij iedereen individuele leerstijl. Ze is in staat een fijne, veilige sfeer te scheppen.
Ik hoop mijn herhalingscursus ook bij haar te kunnen doen.”Jenneke Gerritsen, Alkmaar

Doe je mee?

DagDatumLocatieTijdstipMax. aantal deelnemersPrijs
dinsdag9 en 16 oktoberBakkummerstraat 93, 1901 HL Castricum18.45-22.45 uur6€ 125

Inschrijfformulier cursus Ruitenvrouw – EHBO aan kinderen Rode Kruis

Inschrijfformulier cursus Ruitenvrouw - EHBO aan kinderen Rode Kruis
Voor meer informatie over beide verbandtrommels zie https://hartenvrouwehbo.nl/verbanddoos/
Algemene Voorwaarden Hartenvrouw EHBO

artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus, workshop of party die door Hartenvrouw EHBO wordt georganiseerd, alsmede op alle producten die door Hartenvrouw EHBO worden geleverd.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hartenvrouw EHBO wanneer voor de uitvoering van de cursus, workshop of party door Hartenvrouw EHBO derden worden ingezet.
3. Hartenvrouw EHBO heeft te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
4. De Algemene Voorwaarden zijn in te zien via de website www.hartenvrouwehbo.nl en worden aan de cursist/opdrachtgever toegezonden samen met de factuur.
5. Deze voorwaarden zijn herzien en vastgesteld op 11-09-2017 en vervangen per deze datum alle voorgaande Algemene Voorwaarden van Hartenvrouw EHBO.

artikel 2 Inschrijving; betaling; niet-tijdige betaling; BTW

6. Inschrijving voor een cursus, workshop of party vindt plaats via het online inschrijfformulier op de website van Hartenvrouw EHBO of van het Rode Kruis, via een papieren inschrijfformulier, via een
e-mail naar info@hartenvrouwehbo.nl of een telefoontje naar 06-34176931.
7. Na ontvangst van het inschrijf- of bestelformulier, e-mail of telefoontje stuurt Hartenvrouw EHBO binnen drie dagen een bevestiging en een factuur plus een kopie van de Algemene Voorwaarden.
8. Cursusgelden van individuele cursisten dienen voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
Bij overige cursussen, workshops of party’s wordt na afloop door Hartenvrouw EHBO een factuur gestuurd. Hartenvrouw EHBO houdt zich het recht voor om in deze gevallen een aanbetaling te vragen. De betalingstermijn van de factuur is twee weken, gerekend vanaf de factuurdatum.
9. Bij niet-tijdige betaling van een factuur is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.
10. Levering van producten geschiedt af bedrijf van Hartenvrouw EHBO. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld en is betalingsplichtig.
11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
12. Op alle cursussen, workshops, party’s en producten wordt BTW geheven.

artikel 3 Uitvoering overeenkomst; prijswijziging; zorgvuldigheidsbepaling

13. Hartenvrouw EHBO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
14. Hartenvrouw EHBO heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
15. Indien Hartenvrouw EHBO of door Hartenvrouw EHBO ingeschakelde derde(n) werkzaamheden verricht(en) op de locatie van de opdrachtgever, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de faciliteiten, die in redelijkheid worden gewenst.
16. Hartenvrouw EHBO is gerechtigd om prijswijzigingen ingevolge een wetswijziging door te voeren, ook indien een vaste prijs of honorarium is overeengekomen.
17. Hartenvrouw EHBO gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van cursisten. De gegevens worden alleen aan officiële instanties doorgegeven en uitsluitend als dit nodig is voor registratie en het verkrijgen van certificaten of diploma’s.

Artikel 4 Cadeaubonnen

18. Door gebruik te maken van een cadeaubon/waardebon van Hartenvrouw EHBO aanvaard de klant de cadeaubonvoorwaarden en verbindt zich ertoe om deze na te leven.
19. De cadeaubonvoorwaarden zijn van toepassing op alle cadeaubonnen die door Hartenvrouw EHBO worden uitgegeven.
20. Een cadeaubon kan worden gebruikt voor het deels of geheel betalen van een workshop of cursus EHBO bij Hartenvrouw EHBO. Het resterende deel wordt betaald na ontvangst van een factuur.
21. Elke cadeaubon is voorzien van een unieke code bestaande uit cijfers en letters. Elke cadeaubon wordt slecht een keer verstrekt. De klant dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder ook inbegrepen het gebruik van onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek van Hartenvrouw EHBO te worden verstrekt.
22. Om een cadeaubon te gebruiken vult de klant de code en de waarde in tijdens de bestelling van een cursus of workshop.
23. De cadeaubon is twee jaar geldig na aanschafsdatum die op de cadeaubon wordt vermeld. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
24. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt en zijn niet inwisselbaar voor geld.
25. De restwaarde van een cadeaubon kan binnen de geldigheidstermijn worden gebruikt voor een volgende bestelling.
26. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder hacking).
27. Elke (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

artikel 5 Annulering door cursisten

28. Een cursist kan uitsluitend via e-mail (info@hartenvrouwehbo.nl) of via telefonisch contact met Hartenvrouw EHBO (06-34176931) deelname aan een cursus of workshop annuleren.
29. Voor een cursus of verbanddoos die op afstand is besteld (via internet of telefoon) geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
30. Binnen de wettelijke bedenktijd kan de cursus of workshop kosteloos geannuleerd worden via
e-mail, telefoon of herroepingsformulier.
31. Buiten de wettelijke bedenktijd kan tot 48 uur voor aanvang van de cursus of workshop kosteloos geannuleerd of van cursusdatum gewisseld worden.
32. Van 48 uur tot één dag voor de cursusdatum brengt Hartenvrouw EHBO 50% van de cursusprijs in rekening bij annulering. De cursusdatum kan kosteloos eenmaal gewijzigd worden. Het is ook mogelijk om kosteloos een deelnemer te laten vervangen door iemand anders.
Dit kan echter niet bij externe examens.
33. Vanaf 24 uur voor de cursusdatum is het gehele cursusbedrag verschuldigd bij annulering en 50 % bij verplaatsing van de cursusdatum.
34. Het wegblijven zonder bericht beschouwt Hartenvrouw EHBO niet als een afzegging, en geeft de cursist geen recht op restitutie van het cursusgeld, of kwijtschelding van het verschuldigde bedrag.

artikel 6 Annulering door Hartenvrouw EHBO

35. Bij onvoldoende deelnemers aan een cursus of workshop (minimaal 2 op de eigen locatie van Hartenvrouw EHBO in Castricum en minimaal 6 tot 8 op externe locaties) heeft Hartenvrouw EHBO het recht om de cursus te annuleren en een nieuwe datum vast te stellen.
36. Reeds betaalde cursusgelden worden in dit geval niet teruggestort tenzij er geen overeenstemming kan worden gevonden voor een nieuwe cursusdatum.

artikel 7 Aansprakelijkheid

37. Indien een cursus geannuleerd of verplaatst moet worden omdat er te weinig deelnemers zijn , is Hartenvrouw EHBO in geen geval aansprakelijk voor eventueel daaruit vloeiende kosten van cursisten, werk- of opdrachtgever van gastouders of pedagogisch medewerkers en/of de daaruit voortvloeiende gevolgen.
38. Hartenvrouw EHBO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door of tijdens een cursus, workshop of party.

artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

39. Hartenvrouw EHBO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
- na het sluiten van de overeenkomst Hartenvrouw EHBO informatie heeft gekregen die goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
- of indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Hartenvrouw EHBO kan worden gevraagd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
40. Indien Hartenvrouw EHBO tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.
41. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Hartenvrouw EHBO gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
42. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken geheel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Noteer de code en de waarde van de cadeaubon.