Privacyverklaring

Privacybeleid Hartenvrouw EHBO

Hartenvrouw EHBO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn ingevuld, en worden alleen gedeeld met instanties zoals het Oranje Kruis of het Rode Kruis om een diploma, certificaat of bewijs van deelname te verstrekken.

Over mij

Hartenvrouw EHBO wordt beheerd door Charlotte Verhagen.
Website: https://www.hartenvrouwehbo.nl 
Adres: Bakkummerstraat 93 1901 HL Castricum
Telefoon: 0634176931
E-mailadres: info@hartenvrouwehbo.nl
Nummer KvK: 50298119

De persoonsgegevens die ik verzamel

Wanneer jij je online inschrijft voor een cursus, workshop of party (via de website van Hartenvrouw EHBO of via de webshop van het Rode Kruis), een formulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor één van mijn diensten, wordt jou gevraagd om je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt of die het Rode Kruis aan mij doorgeeft.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Het doel van de persoonsgegevens

Hartenvrouw EHBO verwerkt jouw persoonsgegevens voor (één of meerdere van) de volgende doelen:

- Het inschrijven bij een certificerende organisatie zoals het Oranje Kruis of Rode Kruis
- Het sturen van een bevestiging bij aanmelding voor een cursus, workshop of party
- Het sturen van een bericht bij wijziging of annulering van een cursus, workshop of party
- Het afhandelen van jouw betaling
- Het sturen van een offerte
- Het sturen van een nieuwsbrief
- Het sturen van een bericht dat een diploma of certificaat bijna verloopt
- Het opsturen van een bestelde cadeaubon
- Het reageren op een bericht dat via het contactformulier van de website binnenkomt

Het delen van je persoonsgegevens

Hartenvrouw EHBO verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hartenvrouw EHBO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang ik je persoonsgegevens bewaar

Hartenvrouw EHBO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. Om aan de wettelijke verplichtingen van de belastingdienst te voldoen, bewaar ik je gegevens tenminste 7 jaar. Binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting verwijder ik je gegevens. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling van deze website middels een SSL-certificaat (wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk), een wachtwoord op mijn computer en telefoon zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Cookies

Hartenvrouw EHBO gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Analytische cookies

Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Statcounter. Via deze website worden er analytische cookies van Statcounter geplaatst. De informatie wordt geanonimiseerd, ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het privacy beleid van Statcounter kun je hier vinden (https://statcounter.com/about/legal/).

Social media

Op deze website gebruik ik ook de cookie AddToAny. Als dit op een website is geïnstalleerd, kunnen bezoekers van de website een item delen of bewaren via social media zoals Facebook, Twitter, e-mail.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hartenvrouw EHBO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hartenvrouwehbo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik  jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hartenvrouw EHBO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

27-08-2018 versie 2